• LORENA ROJAS • COVER PHOTO 01
  CUBIERTA FOTO | COVER PHOTO | ÚVODNÍ FOTOGRAFIE
 • LORENA ROJAS • COVER PHOTO 02
  CUBIERTA FOTO | COVER PHOTO | ÚVODNÍ FOTOGRAFIE
 • LORENA ROJAS • COVER PHOTO 03
  CUBIERTA FOTO | COVER PHOTO | ÚVODNÍ FOTOGRAFIE
 • LORENA ROJAS • OBÁLKA 04
  CUBIERTA FOTO | COVER PHOTO | ÚVODNÍ FOTOGRAFIE
 • LORENA ROJAS • COVER PHOTO 05
  CUBIERTA FOTO | COVER PHOTO | ÚVODNÍ FOTOGRAFIE
 • LORENA ROJAS • COVER PHOTO 06
  CUBIERTA FOTO | COVER PHOTO | ÚVODNÍ FOTOGRAFIE
 • LORENA ROJAS • COVER PHOTO 07
  CUBIERTA FOTO | COVER PHOTO | ÚVODNÍ FOTOGRAFIE
 • LORENA ROJAS • COVER PHOTO 08
  CUBIERTA FOTO | COVER PHOTO | ÚVODNÍ FOTOGRAFIE
 • LORENA ROJAS • COVER PHOTO 09
  CUBIERTA FOTO | COVER PHOTO | ÚVODNÍ FOTOGRAFIE
 • LORENA ROJAS • COVER PHOTO 10
  CUBIERTA FOTO | COVER PHOTO | ÚVODNÍ FOTOGRAFIE
 • LORENA ROJAS • COVER PHOTO 11
  CUBIERTA FOTO | COVER PHOTO | ÚVODNÍ FOTOGRAFIE
 • LORENA ROJAS • COVER PHOTO 12
  CUBIERTA FOTO | COVER PHOTO | ÚVODNÍ FOTOGRAFIE

LORENA ROJAS MEMORY | LORENA ROJAS MEMORIA

Una página de fans no oficial dedicada a la increíble cantante y actriz mexicana Lorena Rojas | Unofficial remembrance fan page dedicated to the amazing Mexican singer and actress Lorena Rojas | Neoficiální vzpomínková fanstránka věnovaná úžasné mexické zpěvačce a herečce Loreně Rojas

SÍ | YES | ANO | ÁNO

LORENA ROJAS

Fue una actriz y cantante mexicana de ascendencia costarricense por parte de su padre, conocida por sus papeles en populares telenovelas | She was a Mexican actress and singer of Costa Rican descent from her father's side, known for her roles in popular soap operas | Byla mexickou herečkou a zpěvačkou kostarického původu z otcovy strany, známou pro své role v populárních mýdlových operách

El 6 de febrero de 2015 Lorena murió de cáncer de hígado, con tan solo 44 años en Miami, Florida. Llevaba luchando contra la enfermedad desde 2008 y se había extendido a otros órganos | On February 6, 2015, Lorena died of liver cancer, just 44 years old in Miami, Florida. She has been battling the disease since 2008 and it has spread to other organs | 6. února 2015 Lorena zemřela na rakovinu jater, právě 44 let v Miami na Floridě. S nemocí bojoval od roku 2008 a rozšířila se do dalších orgánů

 • EN MEMORIA
 • IN MEMORY
 • VE VZPOMÍNKÁCH
 • V VZPOMIENKACH

INSTAGRAM PORTFOLIO | PORTAFOLIO DE INSTAGRAM | INSTAGRAMOVÉ PORTFOLIO

Sólo tienes que hacer clic en el botón ENTRAR para obtener el enlace a la cartera de Instagram incluida en esta página | Just click the ENTER button for the Instagram portfolio that is part of this page | Stačí kliknout na tlačítko ENTER pro odkaz na portfolio Instagramu, který je součástí této stránky

Tema de la página | Page theme | téma stránky

Para quién hacemos la página | Who we make the site for | Pro koho stránku děláme

AFICIONADOS | FANS | FANOUŠCI

Nos dirigimos a los fans de Lorena en particular | We mainly target Lorena's fans | Cílíme především na fanoušky Loreny

AFICIONES/INTERESES | HOBBIES/INTERESTS | KONÍČKY/ZÁJMY

Dirigirse a los intereses relacionados con Lorena y su carrera | Targeting interests related to Lorena and her career | Cílení na zájmy související s Lorenou a její kariérou

TIPO DE PÁGINA | SITE TYPE | TYP STRÁNKY

Enfoque del sitio | Site targeting | Zaměření stránky

FANPAGE • Página de fans | Fanouškovská stránka
FANCLUB • Club de Fans | Fanklub
FAN BLOG • Blog de Fans | Fanouškovský blog

PÁGINA DE FANS

CLUB DE FANS

BLOG DE FAN

WEBMISES | ADMINISTRATOR | ADMINKA


Administrador de este sitio | Admin of this site | Adminka této stránky

DARINA "DARA" SKLÁŘOVÁ

ADMINISTRADOR | ADMINKA

WEBMISS | ADMIN | ADMINKA

Cómo empezó todo | How it all began | Jak to všechno začalo

La página se publicó por primera vez en forma de Twitter, nueve meses después de la muerte de Lorena, concretamente el 9.11.2015 | The site was first published on Twitter, nine months after Lorena's death, specifically on November 9, 2015 | Stránka vyšla nejdříve jako Twitter, devět měsíců od úmrtí Loreny, konkrétně 9.11.2015

Zde uveďte text, který bude obsahovat informace o výše uvedené záložce. Zde uveďte text, který bude obsahovat informace o výše uvedené záložce. Zde uveďte text, který bude obsahovat informace o výše uvedené záložce. Zde uveďte text, který bude obsahovat informace o výše uvedené záložce. Zde uveďte text, který bude obsahovat informace o výše uvedené záložce.

Zde uveďte text, který bude obsahovat informace o výše uvedené záložce. Zde uveďte text, který bude obsahovat informace o výše uvedené záložce. Zde uveďte text, který bude obsahovat informace o výše uvedené záložce. Zde uveďte text, který bude obsahovat informace o výše uvedené záložce. Zde uveďte text, který bude obsahovat informace o výše uvedené záložce.

Zde uveďte text, který bude obsahovat informace o výše uvedené záložce. Zde uveďte text, který bude obsahovat informace o výše uvedené záložce. Zde uveďte text, který bude obsahovat informace o výše uvedené záložce. Zde uveďte text, který bude obsahovat informace o výše uvedené záložce. Zde uveďte text, který bude obsahovat informace o výše uvedené záložce.


webmises | ADMINISTRATOR | ADMINKA

Administrador de este sitio | Admin of this site | Adminka této stránky

Na detailu záleží

Zde vložte vlastní text, který bude zobrazen jako popis k výše uvedenému nadpisu. Zde vložte vlastní text, který bude zobrazen jako popis k výše uvedenému nadpisu. Zde vložte vlastní text, který bude zobrazen jako popis k výše uvedenému nadpisu.

Zde vložte vlastní text, který bude zobrazen jako popis k výše uvedenému nadpisu. Zde vložte vlastní text, který bude zobrazen jako popis k výše uvedenému nadpisu. Zde vložte vlastní text, který bude zobrazen jako popis k výše uvedenému nadpisu.

 • Ostré fotkografie
 • Retina display vás nezaskočí
 • Špičkové výsledky při tisku
 • Splnuji nároky fotobanek
Více

Vytvořte si  web zdarma